دفتر هماهنگی فرار و مهاجرت دفتر منطقه (Bezirksamt) برلین-نوی کلن و بنیاد BUNT اطلاعاتی را درباره اخبار مهم، تحولات سیاسی، اداری و اجتماعی در اینجا ارائه می دهند.